FANDOM


DefinicjaEdytuj

Zmienna to nazwa w programie reprezentująca pewną wartość w pamięci komputera.

Do młodszych początkujących:Edytuj

Zmienna jest jak podpisane pudełko, do którego wkładamy różne rzeczy. Jeśli pudełko jest podpisane "LICZBA" to możemy do niego włożyć tylko liczbę. Liczba ta zostaje w pudełku, dopóki nie będziemy chcieli jej użyć np. przeczytać ją lub nawet zmienić. Wtedy ją na chwilę wyciągamy i znowu wraca do pudełka. Po skończonej zabawie, gdy program się zakończy, wszystkie zmienne, czyli pudełka, wyrzucamy razem z zawartością i już nie możemy ich odzyskać, bo po co? Przecież stały się nikomu niepotrzebnymi śmieciami.

UżycieEdytuj

Zmienne to podstawa działania programu. Dzięki nim można przechowywać informacje takie jak liczby, tekst lub nawet współrzędne.

SkładniaEdytuj

Definicja:Edytuj

typ nazwa;

Przykład:Edytuj

int Liczba;

Analiza (to co jest w nawiasach kwadratowych nie jest wymagane):Edytuj

  1. W miejsce typ podajemy jedno ze słów kluczowych określających typ.
  2. Po prostu nazwa zmiennej.

Do młodszych początkujących:Edytuj

Własnie kupiliśmy pudełko, w którym na razie nic nie ma lub są śmieci.

Zawartość zmiennejEdytuj

Zawartość zmiennej możemy odczytywać na różne sposoby, wszystko zależy od typu. Możemy też od razu po definicji nadać jej jakąś wartość przy pomocy inicjalizacji, która też wygląda inaczej dla każdego typu. W przypadku typów fundamentalnych możemy odczytać zmienną po prostu podając jej nazwę w wyrażeniu:

nazwa

np.

int liczba;
liczba = 1;

Do młodszych początkujących:Edytuj

W naszym pudełku jest już liczba 1!

Inny przykład:

int liczba;
liczba = 1;

int wynik;
wynik = liczba + 1;

Do młodszych początkujących:Edytuj

Liczba = 1, więc liczba + 1 = 1 + 1. Do nowego pudełka wynik włożyliśmy liczbę 2!

Inicjalizacja:Edytuj

Możemy od razu do zmiennej przypisać jakąś wartość przy pomocy inicjalizacji. W typach fundamentalnych wygląda ona tak:

typ nazwa = stała_dosłowna;

Analiza:Edytuj

Po prostu dodaliśmy operację przypisania zaraz po definicji. Stała dosłowna musi być zgodna z typem zmiennej.

Przykład:Edytuj

int liczba = 1;

Do młodszych początkujących:Edytuj

Do kupionego pudełka od razu w sklepie włożyliśmy liczbę 1!

Rodzaje zmiennychEdytuj

W zależności od typu i zakresu ważności zmiennej wyróżniamy:

  • zmienne lokalne
  • zmienne automatyczne

Zakres ważności zmiennejEdytuj

Zmienna w języku C++ zawsze będzie zmienną lokalną automatyczną. To znaczy, że będzie dostępna jedynie z poziomu zakresu, w którym została utworzona. Jeśli się ten zakres skończy to nie tylko nazwa jest unieważniania, ale także cała zawartość zmiennej zostaje zniszczona. Przykładowo: zmienna zdefiniowana w funkcji f1() nie istnieje w funkcji f2(). Być może w Colobot Gold pojawią się zmienne statyczne i globalne. Póki co, trzeba sobie radzić polami klas.