Colobot Wiki
Advertisement

While[]

Instrukcja while jest używana do wielokrotnego powtarzania zbioru instrukcji. Składnia:


while ( warunek )
{
	Instrukcje ...
}

Instrukcja ta pozwala na wielokrotne powtarzanie instrukcji wewnątrz bloku jeśli warunek jest prawdziwy.Nie należy mylić instrukcji while( ) { } z instrukcją do { } while( ); ta druga sprawdza warunek dopiero po pierwszym wykonaniu instrukcji w bloku.

Najczęstsze użycie instrukcji while polega na nieskończonym powtarzaniu zbioru instrukcji. Aby to osiągnąć, należy napisać while (true) {}, a instrukcje, które mają być powtarzane zapisać w nawiasach klamrowych {}. W celu przerwania działania pętli należy skorzystać z instrukcji break.

Na końcu instrukcji while () nie należy umieszczać średnika.

Advertisement