FANDOM


DefinicjaEdytuj

Tablica to zestaw obiektów określonego typu. W języku CBOT tablica może mieć nieskończenie wiele wymiarów, ale jeden wymiar może mieć maksymalnie 9999 elementów. Operatorem służącym do definiowania i używania tablicy są nawiasy kwadratowe [ ]. Elementy są liczone od zera, to znaczy że jeśli stworzymy tablicę z 9999 elementami, to pierwszy element ma nr 0, drugi 1, trzeci 3-1, czwarty n-1, ostatni 9998 itd.

W rzeczywistości nazwa tablicy jest nazwąwskaźnika (adresu) do jej zerowego (pierwszego) elementu. W momencie deklaracji tablicy nie jest rezerwowane miejsce w pamięci, staje się to dopiero w chwili utworzenia elementu. Za każdym razem, gdy się odwołujemy do któregoś jej elementu, przy pomocy adresu do elementu zerowego jest obliczany adres elementu, do którego się chcemy odwołać. W zależności od rodzaju i wielkości typu to obliczanie wygląda inaczej.

UżycieEdytuj

Tablice przydają się w sytuacji, gdy potrzebujemy dużą liczbę obiektów tego samego typu i służącym w podobnym celu. Dzięki temu zamiast definiować każdą zmienną osobno, podaje się liczbę elementów, w zależności od tego, ile ich potrzebujemy.

Do pracy z tablicami wręcz stworzona została pętla for.

Deklaracja tablicyEdytuj

Zanim będziemy mogli używać tablicy, trzeba ją zadeklarować. Robi się to taką instrukcją:

typ nazwa[liczba_elementów];
  1. Typ informuje, jakiego typu obiekty tablica ma przechowywać. Może być to zarówno typ fundamentalny jak i zdefiniowany przez użytkownika.
  2. Tablica musi mieć nazwę.
  3. Liczba elementów określa, ile obiektów ma przechowywać tablica.

Przykład:Edytuj

int tab[5];

Czytamy: obiekt tab jest tablicą pięciu elementów typu int.

Odwoływanie się do elementów tablicyEdytuj

Aby odwołać się do konkretnego elementu tablicy używa się takiego samego operatora, jak przy deklaracji (czyli nawiasów kwadratowych):

nazwa[nr_elementu]

Takiej konstrukcji używa się w wyrażeniach. Należy pamiętać, że pierwszy element tablicy ma numer 0.

Przykład:Edytuj

tab[0] = 10;

Czytamy: do obiektu tab[0] wpisujemy wartość 10.

Inicjalizacja tablicyEdytuj

Można w jednej linijce od razu zarezerwować pamięć i utworzyć możliwe do odczytania elementy. Inicjalizacja może wyglądać inaczej w zależności od typu elementów, czasami może nie być w ogóle możliwa.

Przykład:Edytuj

int tab[5] = (1, 2, 3, 4, 5);

Czytamy: obiekt tab jest tablicą pięciu elementów typu int, które mają w tej chwili wartości: 1, 2, 3, 4 i 5.

Typ tablicyEdytuj

W rzeczywistości typ podany przy deklaracji oznacza jakiego typu są elementy przechowywane przez tablicę.

UWAGA, PRZECZYTAJ: TYP STRINGEdytuj

W CBOT istnieje błąd, który nie pozwala na definicję tablicy z elementami typu string. Innymi słowy, taka linijka:

string s[3]; // BLAD!!! Brak srednika na koncu wiersza?

Wywoła błąd kompilatora. Po nazwie s oczekuje on średnika, ale znajduje tam nawias kwadratowy, więc nie pozwala się skompilować. Ciekawostką jest to, że taką tablicę da się zdefiniować wewnątrz klasy.

public class MojaKlasa
{
string s[3]; // DZIALA!!!
}

void f()
{
string s[3]; // BLAD!!!
}

extern void object::f()
{
string s[3]; // BLAD!!!
}

Więc jeśli chce się mieć tablicę typu string trzeba się posłużyć obiektem klasy.

Nazwa tablicyEdytuj

Dzięki nazwie tablicy możemy się odwoływać do jej elementów - to oczywiste. Jednak to tylko przebranie, bo w rzeczywistości tablica działa nieco inaczej.

Czym jest tak naprawdę nazwa tablicy?Edytuj

Nazwa tablicy jest tak naprawdę nazwą jednego obiektu! Tym obiektem jest stały (nieruchomy) wskaźnik. To znaczy, że nie możemy zmieniać jego wartości. Inaczej mówiąc - nazwa tablicy jest adresem do jej elementu nr 0. Matematycznie:

tab[0] = tab

Co nie znaczy, że możemy używać tych konstrukcji zamiennie. Po prostu warto to wiedzieć, aby uniknąć błędów.

Elementy tablicyEdytuj

Liczba elementów podana w nawiasach kwadratowych ogranicza wielkość naszej tablicy, dzięki temu w trakcie działania programu jest sprawdzane, czy przypadkiem nie próbujemy odwołać się do nieistniejącego elementu.

int tab[2];

tab[2] = 1; // BLAD!!! Element nie istnieje.

Należy pamiętać, że:Edytuj

  1. poszczególne elementy tablicy są liczone od zera (bądź ostrożny, zwłaszcza na początku często możesz "pomylić się o jedynkę"!) - tzn. że jeśli mamy dwuelementową tablicę tab to zawiera ona elementy [0] i [1].
  2. deklaracja tablicy nie rezerwuje pamięci na obiekty, to znaczy że żaden z elementów jeszcze nie istnieje!
  3. tablica może mieć maksymalnie 9999 elementów - czyli liczba elementów powinna być z zakresu 1 - 9999, odwołać się natomiast można do elementu [0]-[9998].

Dygresja na temat punktu 2Edytuj

To znaczy, że żadnego elementu nie można jeszcze odczytać po samej deklaracji.

int tab[2];
message(tab[0]); // BLAD!!! Nie ma czego odczytac

Przed odczytaniem jakiegokolwiek elementu musi on zostać zinicjalizowany (musi być wpisana jakaś wartość).

int tab[2];
tab[0] = 1;
message(tab[0]); // w porzadku. Jest co odczytac

Ciekawostka: W momencie deklaracji tablicy w rzeczywistości żaden z elementów nie istnieje. Dopiero, gdy któryś z nich zainicjalizujemy, są tworzone obiekty i pamięć jest zajmowana. W dodatku wszystkie poprzednie elementy także są w tym momencie tworzone, chociaż nie możemy z nich korzystać. Udowadnia to funkcja sizeof:

int tab[3];
tab[1] = 1;

// message(tab[0]); // BLAD!!! Nie ma co odczytac - element jest pusty!
message(tab[1]); // w porzadku
// message(tab[2]); // BLAD!!! Element nie istnieje!
// message(tab[3]); // BLAD!!! Element nawet nie mial istniec :P

message(sizeof(tab)); // Dowod, ze istnieja 2 elementy.

Sama deklaracja tablicy nawet nie rezerwuje pamięci. Pamięć jest rezerwowana dopiero w momencie utworzenia obiektu. Wspaniała oszczędność, nieprawdaż?


Dygresja na temat punktu 3Edytuj

"...liczba elementów POWINNA być z zakresu 1 - 9999" - powinna, ale być wcale nie musi! W rzeczywistości ta liczba jest w rzeczywistości ograniczeniem tablicy do określonej liczby elementów, nawet nie musimy jej podawać! Wtedy taka tablica pozwala na zamieszczenie 9999 obiektów, ale nie zajmuje tyle pamięci, dopóki nie utworzymy elementu (patrz: dygresja na temat punktu 2).

int tab[]; // jeszcze nie zajmuje ani troche pamieci

tab[9998] = 1; // tablica teraz zajmuje 9999 * sizeof(int) pamięci

Jeśli jakimś cudem jako liczbę elementów wpiszesz liczbę 0, ujemną bądź zmiennoprzecinkową to będzie to traktowane tak, jakbyś tam nic nie wpisał. Czyli tak samo, jak w przykładzie wyżej.

Przekazywanie tablicy do funkcjiEdytuj

Nie ma możliwości przekazania tablicy do funkcji. Można jedynie przekazać zerowy element podając nazwę tablicy w argumencie.