Colobot Wiki
Advertisement


Definicja[]

String to typ obiektów zawierających tylko łańcuchy znakowe (tekst).

W rzeczywistości jest to klasa obudowująca tablicę znaków.

Rozmiar[]

Obiekty typu string mają zmienny rozmiar, w zależności od tego, ile znaków przechowują. Każdy znak zajmuje 8 bitów (1 bajt) w pamięci.

UWAGA: Na końcu każdego łańcucha jest umieszczany tak zwany znak null, czyli "\0". Oznacza on koniec łańcucha.

Dostęp[]

Do obiektów typu string w języku CBOT ma siębezpośredni dostęp poprzez ich nazwę.

Działania na obiektach[]

Dwa łańcuchy znakowe można połączyć dwuargumentowym operatorem podobnym do dodawania '+':

"Tekst 1" + "Tekst 2"

Da w wyniku

"Tekst 1Tekst 2"


W łańcuchu, niektórych znaków nie da się zwyczajnie umieścić. Trzeba przed nimi umieścić backslash '\'. Na przykład, aby umieścić znak cudzysłownia '"' trzeba napisać "\"". Aby umieścić backslash trzeba napisać "\\":

"%user%\\program.txt"

Użycie[]

Łańcuchów znakowych używa się do określania ścieżki do plików lub komunikatów.

Instrukcje działania na łańcuchach[]

Advertisement