Colobot Wiki
Advertisement

Definicja[]

Stała - w programowaniu niemodyfikalna zmienna, której wartość musi być znana już na etapie kompilacji.

Niestety w języku CBOT nie jest możliwe zdefiniowanie stałej. Być może w Colobot Gold pojawi się słowo kluczowe const.

Stałe dosłowne[]

Stałych dosłownych używa się w wyrażeniach w celu przypisania lub porównania. Nie mają żadnej nazwy ani operatora i istnieją w programie tylko krótką chwilę. Używamy ich nawet nieświadomie, gdyż są one po prostu wartościami. W zależności od tego jakiego typu wartość napiszemy, takiego typu będzie stała.

int a = 1;

Liczba 1 jest tutaj stałą dosłowną.

Sposób zapisu stałych dosłownych (tabela)[]

Typ stałej Sposób zapisu
int

ciąg cyfr np.

12
float

ciąg cyfr z przecinkiem np.

12.0
bool

słowo kluczowe true lub false

string

umieszczone w cudzysłowiu np.

"tekst"
void

brak

point niemożliwe
object niemożliwe
Kategoria

słowo kluczowe np.

WayPoint
Advertisement