FANDOM


DefinicjaEdytuj

Słowo kluczowe public jest specyfikatorem dostępu klasy, obiektu w klasie bądź dowolnej funkcji. Obiekty oznaczone tym specyfikatorem są dostępne w obrębie całego programu i wszystkich robotów na planszy.

Public w przypadku funkcjiEdytuj

Specyfikator ten użyty obok nazwy funkcji sprawi, że funkcja stanie się dostępna dla wszystkich robotów na mapie.

PrzykładEdytuj

Wyobraź sobie, że na planszy są dwa roboty. Dla ułatwienia oznaczmy je "pierwszy" i "drugi". Nie ma znaczenia, jakiego typu się to roboty. Obydwa mają w sobie kod przedstawiony poniżej, a program "pierwszego" został uruchomiony co najmniej raz.

Kod "pierwszego":

public void object::f(int cyfra)
{

message("Zostala wywolana funkcja publiczna f(int).");
return cyfra;

}

extern void object::Pierwszy()
{

message("Funkcja publiczna f(int) zostala zapisana w pamieci.");

}

Kod "drugiego":

extern void object::Drugi()
{

message("Jestem robotem drugim.");
message("Wywoluje funkcje, ktorej nie mam w swoim programie.");
f(0);
message("Znam ta funkcje dzieki botowi Pierwszemu. Dzieki!");

}​

Jak widać, funkcja publiczna jest dostępna dla każdego robota na mapie, pod warunkiem, że program ją zawierający został uruchiomy co najmniej raz.

Public w przypadku klasEdytuj

Specyfikator ten użyty obok nazwy klasy sprawi, że rzekoma klasa stanie się dostępna dla wszystkich robotów na mapie.

PrzykładEdytuj

Wyobraź sobie, że na planszy są dwa roboty. Dla ułatwienia oznaczmy je "pierwszy" i "drugi". Nie ma znaczenia, jakiego typu się to roboty. Obydwa mają w sobie kod przedstawiony poniżej, a program "pierwszego" został uruchomiony co najmniej raz.

Kod "pierwszego":

public class CKalkulator
{

int n1, n2;

void CKalkulator(int an1, int an2) { n1 = an1; n2 = an2; }
void CKalkulator() { n1 = 0; n2 = 0; }

int Suma() { return n1 + n2; }

}

extern void object::Pierwszy()
{

message("Klasa CKalkulator zostala zapisana w pamieci.");

}

Kod "drugiego": extern void object::Drugi()

{

message("Jestem robotem drugim.");
message("Tworze obiekt klasy CKalkulator, chociaz nie mam jej w swoim programie");
CKalkulator kalkulator(2,2);
message("Na dowod wywoluje funkcje na rzecz tego obiektu:");
message("kalkulator.Suma() = ", kalkulator.Suma());
message("Znam budowe kalkulatora dzieki botowi Pierwszemu. Dzieki!");

}

Jak widać, klasa jest dostępna dla każdego robota na mapie, pod warunkiem, że program ją zawierający został włączony co najmniej raz.==Public w przypadku obiektów wewnątrz klasy== [do zrobienia]


[DODAĆ HIPERŁĄCZA]