FANDOMDefinicjaEdytuj

Point to typ obiektów zawierających tylko współrzednę punkty w przestrzeni trójwymiarowej.

W rzeczywistości obiekty typu point są obiektami klasy.

RozmiarEdytuj

Obiekty typu point zajmują (3 *( 32 bity lub 4 bajty)) pamięci.

DostępEdytuj

Do obiektów typu point w języku CBOT ma siębezpośredni dostęp poprzez ich nazwę.

Do pól obiektu ma się bezpośredni dostęp poprzez operator wyłuskania '.'.

Lista pól w klasieEdytuj

  • obiekt.x współrzędna na osi x (typ: float)
  • obiekt.y współrzędna na osi y (typ: float)
  • obiekt.z wspołrzędna na osi z (typ: float)

InicjalizacjaEdytuj

point obiekt(x, y, z);