Colobot Wiki
Advertisement


Definicja[]

Object to typ obiektów zawierających tylko informacje o wybranym obiekcie materialnym.

W rzeczywistości obiekty typu object są obiektami klasy.

Rozmiar[]

Obiekty typu object zajmują (3 * (9 *(32 bity lub 4 bajty) + 3 * (32 bity lub 4 bajty))) pamięci. (!)

Dostęp[]

Do obiektów typu object w języku CBOT ma siębezpośredni dostęp poprzez ich nazwę.

Do pól obiektu ma się bezpośredni dostęp poprzez operator wyłuskania '.'.

Lista pól w klasie[]

 • obiekt.category kategoria obiektu (typ: int) (czym jest obiekt)
 • obiekt.position pozycja obiektu (typ: point) (wspołrzędne danego obiektu)
 • obiekt.orientation orientacja obiektu (typ: float) (0 - 360 stopni)
 • obiekt.pitch pochylenie obiektu w przód/tył(typ: float) (wartości: 0 - stoi na płaskim terenie, dodatnie - "patrzy" w górę, ujemne - "patrzy" w dół)
 • obiekt.roll pochylenie obiektu w lewo/prawo (typ: float) (wartości: dodatnie - pochylony w lewo, ujemne - pochylony w prawo)
 • obiekt.energyLevel poziom energii (typ: float) (0 - 1) (UWAGA: Tylko dla baterii przyjmuje wartość inną niż zero) (Odniesienie się do baterii w robocie: obiekt.energyCell.energyLevel)
 • obiekt.shieldLevel poziom osłony (typ: float) (0 - 1) (0 - zniszczenie obiektu, 1 - w pełni sprawna osłona)
 • obiekt.temperature temperatura silnika odrzutowego (typ: float) (0 - 1) (0 - dla obiektów nielatających, 0 - silnik chłodny, 1 - przegrzanie silnika)
 • obiekt.altitude wysokość nad gruntem (typ: float) (0 - dla obiektów nielatających)
 • obiekt.lifeTime czas liczony od powstania obiektu (typ: float) (sekundy)
 • obiekt.energyCell bateria w robocie (typ: object) (klasocepcja ;) )
 • obiekt.load obiekt niesiony przez robota (typ: object)

Inicjalizacja[]

object obiekt = radar(...);

Jeśli obiekt nie istnieje, jest zwracana wartość null.

Jeśli robot zostaje zniszczony jest zmieniana kategoria na Wreck.

Advertisement