Colobot Wiki
Advertisement

Składnia:

message ( tekst, typ );

Wyświetla wiadomość na górze ekranu. Wiadomość znika automatycznie po kilku sekundach.

tekst: string[]

Tekst do wyświetlenia. Możliwe jest złączanie tekstów i/lub wartości przy użyciu operatora +:

→message("Nie znaleziono"); 
message(kąt); 
message(n + " obiektów"); 
message("Odległość = " + dist + " metrów"); 

typ: int (domyślna wartość: DisplayMessage)[]

Typ wiadomości, określający kolor tła. o DisplayMessage Standardowa wiadomość na żółtym tle. o DisplayInfo Informacja na zielonym tle. o DisplayWarning Ostrzeżenie na niebieskim tle. o DisplayError Błąd na czerwonym tle.

Typ wyniku: void[]

Brak.

Zobacz też[]

Advertisement