Colobot Wiki
Advertisement

Definicja[]

Kategorie to nazwy obiektów języka CBOT. W grze CoLoBoT wszystko to obiekty: roboty, budynki, surowce, itd., nawet Astronauta.

W programie kategorie są wyświetlane na czerwonym tle. Jeśli kategoria nie jest podświetlona na czerwono, w jej nazwie jest literówka. Wielkie i małe litery powinny być zachowane.

Poniżej wymienione są różne dostępne kategorie.

Użycie[]

Kategorie to prosty i właściwie jedyny sposób, aby zidentyfikować obiekt. Istnieje nawet specjalny typ object, który m.in. przechowuje informację o kategorii obiektu. Jest to potrzebne przede wszystkim funkcji radar. Gdyby nie kategorie, język CBOT byłby prawie bezużyteczny.

Dygresja na temat tworzenia poziomów[]

Oprócz poniższych nazw, w grze istnieją także jeszcze inne kategorie, które nie są dostępne z poziomu języka CBOT, ale używa się ich w tworzeniu poziomów/misji. Na końcu tego artykułu jest specjalny paragraf z listą tych kategorii.

Rzeczywistość[]

W rzeczywistości kategorie to stałe dosłowne, które są w trakcie kompilacji zamieniane na typ int.

Budynki[]

 • Houston Centrum Kontroli Misji
 • SpaceShip Statek kosmiczny
 • BotFactory Fabryka robotów
 • ResearchCenter Centrum badawcze
 • RadarStation Radar
 • ExchangePost Stacja przekaźnikowa informacji
 • RepairCenter Warsztat
 • DefenseTower Wieża obronna
 • AutoLab Laboratorium
 • PowerStation Stacja energetyczna
 • PowerPlant Elektrownia
 • NuclearPlant Elektrownia atomowa
 • Converter Huta
 • Derrick Kopalnia
 • PowerCaptor Stacja odgromnikowa
 • Vault Skrytka
 • StartArea Platforma startowa
 • GoalArea Platforma końcowa
 • AlienNest Gniazdo obcych

Obiekty przenośne[]

 • TitaniumOre Ruda tytanu
 • UraniumOre Ruda uranu
 • Titanium Tytan
 • PowerCell Ogniwo elektryczne
 • NuclearCell Atomowe ogniwo elektryczne
 • OrgaMatter Materia organiczna
 • BlackBox Czarna skrzynka
 • TNT Materiał wybuchowy
 • KeyA..D Klucze A..D

Roboty[]


 • WheeledGrabber Transporter na kołach
 • TrackedGrabber Transporter na gąsienicach
 • WingedGrabber Transporter latający
 • LeggedGrabber Transporter na nogach


 • WheeledSniffer Szperacz na kołach
 • TrackedSniffer Szperacz na gąsienicach
 • WingedSniffer Szperacz latający
 • LeggedSniffer Szperacz na nogach


 • WheeledShooter Działo na kołach
 • TrackedShooter Działo na gąsienicach
 • WingedShooter Działo latające
 • LeggedShooter Działo na nogach


 • WheeledOrgaShooter Działo organiczne na kołach
 • TrackedOrgaShooter Działo organiczne na gąsienicach
 • WingedOrgaShooter Działo organiczne latające
 • LeggedOrgaShooter Działo organiczne na nogach


Obcy[]

 • AlienQueen Królowa obcych
 • AlienEgg Jajo obcych
 • AlienAnt Mrówka
 • AlienSpider Pająk
 • AlienWasp Osa
 • AlienWorm Robal

Atrybuty obcych[]

 • AlienEgg - Jajo obcych
 • AlienNest Gniazdo obcych

Inne[]

Flagi i znaczniki[]


 • WayPoint - Punkt kontrolny
 • PowerSpot - Podziemne źródło energii
 • TitaniumSpot - Podziemne złoże tytanu
 • UraniumSpot - Podziemne złoże uranu
 • KeyASpot - Miejsce zakopania klucza A
 • KeyBSpot - Miejsce zakopania klucza B
 • KeyCSpot - Miejsce zakopania klucza C
 • KeyDSpot - Miejsce zakopania klucza D

Dostępne jedynie w plikach poziomów [do zrobienia][]

Advertisement