Colobot Wiki
Advertisement

Język CBOT jest bardzo podobny w strukturze i składni do C++ oraz Java. Został przystosowany do potrzeb gry COLOBOT oraz dla wydajnego podejścia pedagagicznego. Język składa się z instrukcji (poniżej), bloków, funkcji, klas, zmiennych, tablic, wyrażeń i warunków.

Instrukcje (inaczej: funkcje)[]

W edytorze programu, instrukcje w języku CBOT są zawsze wyświetlane na pomarańczowym tle. Jeżeli instrukcja nie ma takiego tła, Prawdopodobnie została wpisana z błędem. Nazwy instrukcji są zawsze zapisane małymi literami.

Typy[]

Typy zmiennych przedstawiane są na zielonym tle.

Kategorie[]

Nazwy pozwalające zidentifikować obiekt np. budynek lub robota.

Stałe[]

Stałe takie jak kategorie są wyświetlane na czerwonym tle.

Komentarze[]

Tekst w kodzie źródłowym, który nie jest kompilowany nazywamy komentarzem.

Instrukcje w języku CBOT[]

 • if - Wybiera strukturę
 • else - Alternatywny wybór struktury
 • for - Struktura pętli
 • while - Struktura kontrolna
 • do - Struktura kontrolna
 • continue - Kontynuuje pętlę
 • return - Zamyka funkcję

Instrukcje charakterystyczne dla robotów[]

 • radar - Wykrywa obiekty
 • direction - Oblicza kąt obrotu
 • distance - Oblicza dystans
 • distance2d - Oblicza dystans
 • move - Porusza robota
 • turn - Skręca robota
 • goto - Kieruje robota do wskazanej pozycji
 • motor - Bezpośrednia kontrola silnika
 • jet - Bezpośrednia kontrola silnika odrzutowego
 • retobject - Zwraca obiekt z funkcji
 • errmode - Kontrola tolerancji błędów
 • abstime - Zwraca czas absolutny

Instrukcje dotyczące topologii:[]

 • space - Oblicza wolne miejsce
 • topo - Zwraca wysokość punktu
 • flatground - Zwraca promień płaskiego terenu

Instrukcje charakterystyczne dla niektórych robotów:[]

 • grab - Podnosi obiekt
 • drop - Odkłada obiekt
 • sniff - Skanuje podglebie
 • thump - Przewraca wrogich obcych
 • recycle - Przetwarza wrak robota
 • shield - Rozkłada bądź składa osłonę
 • fire - Strzela
 • aim - Pionowy kąt lufy

Instrukcje charakterystyczne dla stacji przekaźnikowych:[]

 • receive - Odbiera informację
 • send - wysyła informację
 • testinfo - Sprawdza czy informacja istnieje
 • deleteinfo - Usuwa istniejącą informację

Instrukcje charakterystyczne dla klas:[]

 • public - Deklaracja funkcji publicznej
 • private - Deklaruje prywatnego członka klasy
 • static - Deklaruje stałego członka klasy
 • synchronized - Uniemożliwia jednoczesne wykonanie
 • new - Tworzy nową instancję
 • this - Odniesienie do bieżącej instancji

Instrukcje charakterystyczne dla tekstu:[]

Zajrzyj do strony o typie String.

 • strlen - Zwraca długość tekstu
 • strleft - Wyciąga lewą część
 • strright - Wyciąga prawą część
 • strmid - Wyciąga środkową część
 • strfind - Znajduje podtekst
 • strval - Zamienia tekst na liczbę
 • strupper - Zamienia na wielkie litery
 • strlower - Zamienia na małe litery

Instrukcje charakterystyczne dla plików:[]

Samouczek obsługi plików.

 • open - Otwiera plik
 • close - Zamyka plik
 • writeln - Zapisuje linię w pliku
 • readln - Odczytuje linię z pliku
 • eof - Sprawdza koniec pliku
 • deletefile - Usuwa plik

Funkcje matematyczne[]

Nieudokumentowane funkcje[]

Mogą się przydać w tworzeniu poziomów bądź oszustwach.

 • produce - Tworzy obiekt przenośny, znacznik lub obcego na mapie
 • cmdline - Zwraca parametr umieszczony w pliku źródłowym poziomu
 • ismovie - Sprawdza, czy poziom się rozpoczął
Advertisement