FANDOM


Język CBOT jest bardzo podobny w strukturze i składni do C++ oraz Java. Został przystosowany do potrzeb gry COLOBOT oraz dla wydajnego podejścia pedagagicznego. Język składa się z instrukcji (poniżej), bloków, funkcji, klas, zmiennych, tablic, wyrażeń i warunków.

Instrukcje (inaczej: funkcje)Edytuj

W edytorze programu, instrukcje w języku CBOT są zawsze wyświetlane na pomarańczowym tle. Jeżeli instrukcja nie ma takiego tła, Prawdopodobnie została wpisana z błędem. Nazwy instrukcji są zawsze zapisane małymi literami.

TypyEdytuj

Typy zmiennych przedstawiane są na zielonym tle.

KategorieEdytuj

Nazwy pozwalające zidentifikować obiekt np. budynek lub robota.

StałeEdytuj

Stałe takie jak kategorie są wyświetlane na czerwonym tle.

KomentarzeEdytuj

Tekst w kodzie źródłowym, który nie jest kompilowany nazywamy komentarzem.

Instrukcje w języku CBOTEdytuj

 • if - Wybiera strukturę
 • else - Alternatywny wybór struktury
 • for - Struktura pętli
 • while - Struktura kontrolna
 • do - Struktura kontrolna
 • sizeof - Zwraca wymiar tabeli

Instrukcje charakterystyczne dla robotówEdytuj

 • move - Porusza robota
 • turn - Skręca robota
 • goto - Kieruje robota do wskazanej pozycji
 • motor - Bezpośrednia kontrola silnika
 • jet - Bezpośrednia kontrola silnika odrzutowego
 • errmode - Kontrola tolerancji błędów

Instrukcje dotyczące topologii:Edytuj

 • space - Oblicza wolne miejsce
 • topo - Zwraca wysokość punktu

Instrukcje charakterystyczne dla niektórych robotów:Edytuj

 • grab - Podnosi obiekt
 • drop - Odkłada obiekt
 • sniff - Skanuje podglebie
 • thump - Przewraca wrogich obcych
 • shield - Rozkłada bądź składa osłonę
 • aim - Pionowy kąt lufy

Instrukcje charakterystyczne dla stacji przekaźnikowych:Edytuj

 • send - wysyła informację
 • testinfo - Sprawdza czy informacja istnieje

Instrukcje charakterystyczne dla klas:Edytuj

 • class - Deklaracja klasy
 • public - Deklaracja funkcji publicznej
 • private - Deklaruje prywatnego członka klasy
 • static - Deklaruje stałego członka klasy
 • new - Tworzy nową instancję
 • this - Odniesienie do bieżącej instancji

Instrukcje charakterystyczne dla tekstu:Edytuj

Zajrzyj do strony o typie String.

 • strlen - Zwraca długość tekstu
 • strmid - Wyciąga środkową część
 • strval - Zamienia tekst na liczbę

Instrukcje charakterystyczne dla plików:Edytuj

Samouczek obsługi plików.

 • open - Otwiera plik
 • readln - Odczytuje linię z pliku
 • eof - Sprawdza koniec pliku

Funkcje matematyczneEdytuj

Nieudokumentowane funkcjeEdytuj

Mogą się przydać w tworzeniu poziomów bądź oszustwach.

 • produce - Tworzy obiekt przenośny, znacznik lub obcego na mapie
 • cmdline - Zwraca parametr umieszczony w pliku źródłowym poziomu
 • ismovie - Sprawdza, czy poziom się rozpoczął