FANDOM


Stacja przekaźnikowa informacji - Budynek ten przechowuje cyfrowe informacje. Stacja może przechowywać do 10 porcji informacji, do każdej z nich można odwoływać się poprzez jej nazwę. Na przykład stacja może przechowywać 3 informacje¦:

"Pozycja.x"  23.45
"Pozycja.y"  -102.70
"Ilość"      3.00

Do umieszczenia nowej informacji służy polecenie send. Do odczytania informacji ze stacji służy polecenie receive.

WymaganiaEdytuj

Płaska powierzchnia szeroka na minimum 2,5 metra.

WejścieEdytuj

Brak.

WyjścieEdytuj

Cyfrowe informacje.

Źródło zasilaniaEdytuj

Brak.

Czas działaniaEdytuj

1 sekunda.