Colobot Wiki
Advertisement

Errmode[]

Instrukcja errmode(); pozwala wybrać, czy program powinien zatrzymywać się w przypadku wystąpienia błędu w wykonywaniu jednej z następujących instrukcji: goto , move , grab , drop , itd. Składnia:

errmode ( tryb );

Zwykle program zatrzymuje się po wystąpieniu błędu. Po użyciu instrukcji errmode(0); na początku programu, wymienione powyżej instrukcje dają w wyniku wartość różną od zera jeśli instrukcja nie mogła być wykonana. Sposób traktowania błędu.0 -> kontynuuje działanie programu i daje w wyniku wartość różną od zera1 -> zatrzymuje program (działanie domyślne)

Advertisement