Colobot Wiki
Advertisement

do-while[]

Instrukcja ta umożliwia kilkukrotne wykonanie instrukcji w bloku. Instrukcje wykonywane są conajmniej jeden raz, gdyż warunek sprawdzany jest dopiero na końcu pętli. Składnia:

do
{
	Instrukcje ...
}
while ( warunek );

Należy uważać, aby nie pomylić instrukcji do { } while ( ); z instrukcją while ( ) { }; ta druga sprawdza warunek przed wykonaniem instrukcji w bloku. Podobnie jak w przypadku pętli while () {} instrukcje w bloku wykonywane są tak długo, jak długo warunek jest prawdziwy.

Zawsze należy umieszczać średnik na końcu wiersza z instrukcją while ( ).

Advertisement