Colobot Wiki
Advertisement


Definicja[]

Bool to typ obiektów zawierających tylko wartość logiczną (prawdę lub fałsz).

Rozmiar[]

Wartości typu bool zajmują 4 bity (1 bajt) w pamięci komputera. W języku CBOT jako wartości przyjmują słowa kluczowe true (prawda) lub false (fałsz).

Dostęp[]

Do obiektów typu bool w języku CBOT ma siębezpośredni dostęp poprzez ich nazwę.

Ciekawostka[]

W niektórych językach programowania do typu zawierającego wartość logiczną można przypisać nie tylko słowa kluczowe true (prawda) albo false (fałsz), ale także liczby 0 lub 1. To dlatego, że w informatyce 0 może oznaczać prawdę, a 1 może oznaczać fałsz lub na odwrót.

Zwróć uwagę, że funkcja rand zwraca losowo 0 lub 1.

// Kod nie robi nic przydatnego.
bool which_code;

int n = rand(); // 0 lub 1

if(n == 0) wchich_code = true; // 1.
else wchich_code = false;

// W zaleznosci od wyniku losowania wykonaj kod 1 lub kod 2
if(wchich_code) // 2.
{
// zakrec sie w kolko
}
else
{
// jedz w tyl i przod
}

Zwróć uwagę na wyrażenia warunkowe podane w instrukcjach if. W pierwszym potrzebny był operator porównania, w drugim wystarczyła sama nazwa zmiennej typu bool.

Można także podać samo słowo kluczowe w warunku. Ma to sens, jeśli chcemy np. zrobić tzw. pętlę nieskończoną.

​while(true)
{
turn(0.01);
}
// ----
do
{
turn(0.01);
} while(true)
// ----
for(;;)
{
turn(0.01);
}

Każda z tych pętli robi to samo. Robot będzie się obracał w lewo, dopóki program nie zostanie ręcznie wyłączony przez użytkownika lub w ciele pętli nie zostanie umiejscowiona instrukcja break.

Advertisement