Colobot Wiki
Advertisement

Definicja[]

Blok instrukcji - zgrupowanie kilku instrukcji przy pomocy nawiasów klamrowych { }.

Przykład:[]

if( a > b )
{
 int  i = 0;
 while ( i < 18 )
 {
  move(10);
  turn(5);
  i = i+1;
 }
}

Użycie[]

Blok instrukcji oddziela jeden fragment kodu od drugiego. Używa się ich do wyodrębnienia kodu funkcji, klas lub instrukcji warunkowych. Wręcz wymagane jest jego używanie po tych elementach. Można go pominąć jedynie w przypadku instrukcji warunkowych, ale wtedy jest możliwe umieszczenie po nich tylko jednej instrukcji np. po instrukcji if.

Advertisement